SIŁOWNIA

  Usługa Opis usługi Czas usługi Status osób uprawnionych Cena usługi Uwagi
1 Bilet –
siłownia
Korzystanie z urządzeń
znajdujących się
na siłowni
Wejście
jednorazowe
Osoby powyżej 16 lat 20,00 zł  
2

Bezpłatny bilet

Karta Weterana i Weteran poszkodowany

Korzystanie z urządzeń
znajdujących się
na siłowni
Bez ograniczeń czasowych Weterani  0,00  
3 Bilet – trening
personalny
Trening personalny
z instruktorem
1 zajęcia Osoby powyżej 16 lat 70,00 zł  
4 Karnet – trening
personalny
Treningi personalne
z instruktorem
10 treningów Osoby powyżej 16 lat 600,00 zł Karnet ważny 30 dni
5 Karnet – siłownia Korzystanie
z przyrządów
znajdujących się
na siłowni
4 wejścia Osoby powyżej 16 lat 45,00 zł Karnety ważne przez 30 dni od daty zakupu
8 wejść 75,00 zł
Open 105,00 zł