MODERNIZACJA OSiR MARYMONT

Ośrodek Sportu i Rekreacji  m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, usytuowany przy ul. Potockiej 1, jest popularnym kompleksem obiektów sportowych. Ze zróżnicowanej oferty usług korzystają mieszkańcy Żoliborza i innych dzielnic Warszawy.

Nasz Ośrodek ma wspaniałą tradycję: działał tu m.in. Robotniczy Klub Sportowy „Marymont”, jeden z najstarszych klubów sportowych w Warszawie, któremu zawdzięczamy część naszej infrastruktury.

W latach 50-tych zbudowano tu – według projektu Stanisława Barylskiego – stadion liczący ok. 10 tys. miejsc z krytą trybuną. Boisko uchodziło za jedno z lepszych w Warszawie. Funkcjonujący do dziś drenaż murawy jest dziełem greenkeepera sprowadzonego z Wielkiej Brytanii.

Niestety czas zrobił swoje. Od dawna nasz Ośrodek potrzebuje gruntownego remontu. Chcemy w miarę możliwości przywrócić funkcje sportowo-rekreacyjne dawnych obiektów RKS Marymont. Ponieważ część z nich – w tym stadion i trybuna – to zabytki, nasze plany musi zatwierdzić Stołeczny Konserwator Zabytków.

Zdołaliśmy – dzięki wsparciu władz dzielnicy – uzyskać finansowanie na pierwszy etap modernizacji całego kompleksu OSiR Żoliborz. Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyznała nam środki na stworzenie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. Jej opracowanie powierzyliśmy polskiemu oddziałowi globalnej firmy Chapman Taylor, posiadającej duże doświadczenie w tego typu projektach.

Nasz Ośrodek ma duży potencjał, który warto w pełni wykorzystać. Wiemy, że jest cała grupa entuzjastów i pasjonatów, która od pewnego czasu prezentuje rozmaite pomysły na modernizację. Chcemy, by Ośrodek służył wszystkim najlepiej, jak to możliwe: mieszkańcom oraz stowarzyszeniom i klubom sportowym, które tu od lat działają lub będą działać w przyszłości. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w prace nad koncepcją.

Zaczęliśmy intensywnie przygotowania do konsultacji społecznych. Współpracujemy zarówno z władzami i Urzędem Dzielnicy Żoliborz, jak i z Biurem Sportu. Dążymy do tego, aby koncepcja architektoniczno-urbanistyczna modernizacji wychodziła naprzeciw oczekiwaniom wspólnoty lokalnej. Dlatego postaramy się poznać Państwa potrzeby i marzenia związane z tą przestrzenią. Zależy nam na tym, aby usłyszeć i rozwiać ewentualne obawy, dotyczące kierunków rozwoju ośrodka oraz wytłumaczyć wszelkie ograniczenia, którym podlegamy jako gospodarz terenu. Spróbujemy także odnieść się do już zgłoszonych postulatów mieszkańców i klubów/stowarzyszeń dotyczących tego terenu i funkcjonowania Ośrodka w przyszłości. Wszystkimi zebranymi informacjami będziemy na bieżąco dzielić się z architektami odpowiedzialnymi za opracowanie wariantów, które w kolejnym kroku będą udoskonalone w procesie konsultacji społecznych.

Ścieżka procesu konsultacji:

–   kampania informacyjna umożliwiające dotarcie do zróżnicowanego grona użytkowników OSiR Żoliborz;

–  spotkanie otwarte on-line – 24.06.2021 (dla wszystkich zainteresowanych, można się zapisać pod adresem e-mail: konsultacje@osir-zoliborz.waw.pl, w odpowiedzi zostanie przesłany link do spotkania);

–  zbieranie uwag (online i offline) poprzez spotkania konsultacyjne, spacery badawcze oraz warsztaty z projektantem, przedstawicielami OSiR oraz Dzielnicy;

–  po zakończeniu spotkań konsultacyjnych oraz zebraniu uwag do propozycji koncepcji architektoniczno-urbanistycznych opracowany zostanie raport z konsultacji zawierający  rekomendacje oparte na zdiagnozowanych potrzebach wszystkich interesariuszy wobec planowanej inwestycji.