PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROK 2021

Plan postępowań na rok 2021

Plan zamówień publicznych na rok 2021 – aktualizacja

Aktualizacja planu postępowań na dzień 06.04.2021 roku. 

Aktualizacja planu postępowań (3) z dnia 06.05.2021 r.

Aktualizacja planu postępowań (4) z dnia 26.05.2021 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 

Informacja o udzieleniu zamówienia na „Sukcesywną dostawę środków do pielęgnacji boisk piłkarskich i toru łuczniczego z trawą naturalną na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz”

Dostawa drukarek fiskalnych i kasy fiskalnej

POSTĘPOWANIA AKTUALNE:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 130 000 tysięcy złotych na:
Zakup i dostawę kosiarki – traktora na potrzeby Ośrodka Sportu
i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Data publikacji: 22.07.2021 r.
Termin składania ofert: 28.07.2021 r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytanie ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do Zapytanie ofertowego – Klauzula informacyjna

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE lub UNIEWAŻNIONE :

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy PZP na: 

Remont nawierzchni tarasów budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone na stronie: https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl/ 

Data publikacji: 27.05.2021

Termin składania ofert: 14.06.2021 godz. 9:00

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy PZP na: 

Odtworzenie zabezpieczenia przeciwwilgociowego konstrukcji drewnianej dachu nad halą basenową Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy
w dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone na stronie: https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl/ 

Data publikacji: 14.05.2021

Termin składania ofert: 17.06.2021 godz. 9:00