PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ROK 2024

Plan postępowań na rok 2024_BZP 00025713_01_P

PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROK 2023

Plan postępowań na rok 2023 – aktualizacja z dnia 06.11.2023 r.

Plan postępowań na rok 2023 – aktualizacja z dnia 18.08.2023 

Plan postępowań na rok 2023 – aktualizacja z dnia 05.07.2023 r.

Plan postępowań na rok 2023 – aktualizacja z dnia 02.06.2023

Plan postępowań na rok 2023

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowania o zamówienie publiczne powyżej 130 000 złotych netto na Platformie Zakupowej link poniżej:

https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl/pn/osirzoliborz/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Informacja o udzieleniu zamówienia – Sukcesywna dostawa środków do pielęgnacji boisk piłkarskich i toru łuczniczego z trawą  naturalną na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz.

POSTĘPOWANIA AKTUALNE :

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:

Sukcesywną dostawę „chemii basenowejna potrzeby stacji uzdatniania wody w 2024 r. na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Data publikacji: 10.01.2024 r.

Termin składania ofert: 12.01.2024 r., godz. 10:00.

Zapytanie chemia basenowa

Załącznik 2 – Formularz ofertowy chemia basenowa 2024

Załącznik 3 – formularz cenowy 2024

Załącznik  4 – oświadczenie o spełnieniu warunków basenowa 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:

Dostawę środków czystości na bieżące potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w 2024 r.

Data publikacji: 10.01.2024 r.

Termin składania ofert: 12.01.2024 r., godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe środki czystości

Załącznik 2 – formularz ofertowy środki czystości 2024

Załącznik 3 – formularz cenowy środki czystości 2024

Załącznik 4 – Oświadczenie wykonawcy środki czystości 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:
Dostawę traktora kompaktowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1, 01-652 Warszawa.

Data publikacji: 21.12.2023 r.

Termin składania ofert: 27.12.2023 r., godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:
„Dostawę bieżni elektrycznej, bieżni treningowej, roweru stacjonarnego oraz wyciągu regulowanego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz.

Data publikacji: 19.12.2023 r.

Termin składania ofert: 22.12.2023 r., godz. 10:00.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE lub UNIEWAŻNIONE :

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:
Dostawę traktora kompaktowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1, 01-652 Warszawa.

Data publikacji: 15.12.2023 r.

Termin składania ofert: 20.12.2023 r., godz. 10:00.

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe dostawa traktorka kompaktowego

Formularz ofertowy

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:
Dostawę maszyn do utrzymania czystości do Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy
ul. Potockiej 1, 01-652 Warszawa.

Data publikacji: 15.12.2023 r.

Termin składania ofert: 18.12.2023 r., godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:
Dostawę elementów instalacji oświetlenia hali basenowej w budynku pływalni Ośrodka Sportu
i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1, 01-652 Warszawa.

Data publikacji: 25.10.2023 r.

Termin składania ofert: 30.10.2023 r., godz. 10:00.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór Umowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego Klauzula Informacyjna

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:
Dostawę i montaż wysokich bloków startowych – wersja z układem falstartowym w budynku pływalni Ośrodka Sportu
i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1, 01-652 Warszawa.

Data publikacji: 17.07.2023 r.

Termin składania ofert: 21.07.2023 r., godz. 10:00.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – OPZ

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:
„Dostawa środków czystości na bieżące potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w 2023 r.”

Data publikacji: 11.01.2023 r.

Termin składania ofert: 17.01.2023 r., godz. 14:00.

Informacja o udzieleniu zamówienia – środki czystości

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego -OPZ

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – klauzula RODO

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:
„Sukcesywna dostawa „chemii basenowej” na potrzeby potrzeby stacji uzdatniania wody w 2023 r. na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz”

Data publikacji: 11.01.2023 r.

Termin składania ofert: 16.01.2023 r., godz. 12:00.

Informacja o udzieleniu zamówienia – chemia basenowa

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – OPZ

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Klauzula RODO

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:
„Wymianę złoża filtracyjnego na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie”

Data publikacji: 02.12.2022 r.

Termin składania ofert: 07.12.2022 r., godz. 12:00.

Informacja o udzieleniu zamówienia

odpowiedź na pytania Wykonawcy

Zapytanie ofertowe

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 4 – Wykaz usług

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 5 – klauzula RODO

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:
„Zakup i sukcesywną dostawę materiałów biurowych i papieru na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy
w Dzielnicy Żoliborz”

Data publikacji: 27.01.2022 r.

Termin składania ofert: 02.02.2022 r., godz. 12:00.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:
„Dostawa środków czystości na bieżące potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w 2022 r.”

Data publikacji: 19.01.2022 r.

Termin składania ofert: 21.01.2022 r., godz. 12:00.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:
„Sukcesywna dostawa „chemii basenowej” na potrzeby stacji uzdatniania wody w 2022 r. na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz”.

Data publikacji: 19.01.2022 r.

Termin składania ofert: 21.01.2022 r., godz. 12:00.

Informacja o udzieleniu zamówienia chemia basenowa

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna

Accessibility Toolbar