PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROK 2021

Plan postępowań na rok 2021

Plan zamówień publicznych na rok 2021 – aktualizacja

Aktualizacja planu postępowań na dzień 06.04.2021 roku. 

Aktualizacja planu postępowań (3) z dnia 06.05.2021 r.

Aktualizacja planu postępowań (4) z dnia 26.05.2021 r.

Aktualizacja planu postępowań (5) z dnia 23.09.2021

Aktualizacja planu postępowań (6) z dnia 20.10.2021 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 

Informacja o udzieleniu zamówienia na „Sukcesywną dostawę środków do pielęgnacji boisk piłkarskich i toru łuczniczego z trawą naturalną na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz”

Dostawa drukarek fiskalnych i kasy fiskalnej

POSTĘPOWANIA AKTUALNE:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy PZP na:

„Modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru dla budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1 w Warszawie”

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone na stronie: https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl/   

Data publikacji: 22.10.2021 roku

Termin składania ofert: 08.11.2021 roku godz. 9:00

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy PZP na:

„Modernizację zadaszenia boiska rekreacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1
w Warszawie”

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone na stronie: https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl/   

Data publikacji: 20.10.2021 roku

Termin składania ofert: 04.11.2021 roku godz. 9:00

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 130 000 złotych na:

Naprawę elementów konstrukcji żelbetowych podbasenia Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

Data publikacji: 12.10.2021 r.

Termin składania ofert: 25.10.2021 r., godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – OPZ

Załącznik nr 2 do Zapytanie ofertowego- Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Klauzula RODO

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Przedmiar robót

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego – STWiOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy PZP na:

„Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji wentylacji szatni i natrysków w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 w Warszawie”

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone na stronie: https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl/ 

Data publikacji: 27.09.2021 roku

Termin składania ofert: 12.10.2021 roku godz. 9:00

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE lub UNIEWAŻNIONE :

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 130 000 złotych na:

Zakup i dostawę kosiarki – traktora na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Data publikacji: 23.09.2021 r.

Termin składania ofert: 30.09.2021 r., godz. 12:00.

Informacja o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę kosiarki – traktora na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego -Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego – Klauzula informacyjna