PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROK 2022

Plan postępowań na rok 2022

Plan postępowań na rok 2022 – aktualizacja z dnia 01.07.2022 r.

Plan postępowań na rok 2022 – aktualizacja z dnia 11.08.2022 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowania o zamówienie publiczne powyżej 130 000 złotych netto na Platformie Zakupowej link poniżej:

https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl/pn/osirzoliborz/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE lub UNIEWAŻNIONE :

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:
„Zakup i sukcesywną dostawę materiałów biurowych i papieru na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy
w Dzielnicy Żoliborz”

Data publikacji: 27.01.2022 r.

Termin składania ofert: 02.02.2022 r., godz. 12:00.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:
„Dostawa środków czystości na bieżące potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w 2022 r.”

Data publikacji: 19.01.2022 r.

Termin składania ofert: 21.01.2022 r., godz. 12:00.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na:
„Sukcesywna dostawa „chemii basenowej” na potrzeby stacji uzdatniania wody w 2022 r. na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz”.

Data publikacji: 19.01.2022 r.

Termin składania ofert: 21.01.2022 r., godz. 12:00.

Informacja o udzieleniu zamówienia chemia basenowa

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna