Zmiany w przepisach  o ochronie danych osobowych

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W OSIR Żoliborz został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Iwona Obarzanek z którym można się skontaktować osobiście lub wysyłając emaila na adres: iod@osir-zoliborz.waw.pl

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

 

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

 

Co znajduje się  na stronie?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.

W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

 

Pani/Pana dane osobowe:

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………..…… przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz Samorządowy Zakład Budżetowy,  z siedzibą w Warszawie przy ul. Potockiej1, 01-652 Warszawa zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia .

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz Samorządowy Zakład Budżetowy i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz Samorządowego Zakładu Budżetowego.

 

Dokumenty do pobrania:

Klauzula dla kandydatów do pracy

Klauzula Informacyjna – Monitoring

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna – ogólna

Accessibility Toolbar