Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA 2019 R. ODBĘDĄ SIĘ W OSIR ŻOLIBORZ RODZINNE ZAWODY W PŁYWANIU OBJĘTE PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY – PANA PAWŁA MICHALCA

 

 

 

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

REGULAMIN RODZINNYCH ZAWODÓW PŁYWANIU

RODZINNE ZAWODY – FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KLAUZULA