USŁUGA NOCNE PŁYWANIE JEST ZAWIESZONE DO KOŃCA ROKU 2021 R.

BASEN – Wejścia jednorazowe

Rodzaj wejścia

Opłata za pobyt
30 minutowy

Opłata za
przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej

Opłata za pobyt
60 minutowy

Opłata za
przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej

Bilet normalny

(wszyscy nie objęci ulgami)

11,00 zł

0,24 zł / 1 min

18,00 zł

0,24 zł / 1 min

Bilet normalny

Karta Warszawiaka

obowiązuje w soboty
i niedziele w godzinach 13:00-16:00

9,90 zł

0,24 zł / 1 min

obowiązuje w soboty
i niedziele w godzinach 13:00-16:00

16,20 zł 

0,24 zł / 1 min

Bezpłatny bilet
Karta Weterana
i Weteran poszkodowany

Bez ograniczeń czasowych

0,00 zł

0,00 zł

Bez ograniczeń czasowych

0,00 zł

0,00 zł

Senior/Student

(studenci do 26 roku życia za okazaniem
legitymacji studenckiej, emeryci, renciści )

9,00 zł

0,20 zł / 1 min

15,00 zł

0,20 zł / 1 min

Student/Senior

Karta Młodego Warszawiaka/ Karta Warszawiaka

(studenci do 26 roku życia za okazaniem
legitymacji studenckiej z hologramem uprawniającym do zniżki, emeryci i renciści po okazaniu hologramu np. na Warszawskiej Karcie Miejskiej)

obowiązuje w soboty
i niedziele w godzinach 13:00-16:00
8,10 zł

0,20 zł / 1 min

obowiązuje w soboty
i niedziele w godzinach 13:00-16:00
13,50 zł

0,20 zł / 1 min

Ulgowy

(dzieci i młodzież ucząca się od 4 do 19 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej)

7,00 zł

0,16 zł / 1 min

12,00 zł

0,16 zł / 1 min

Ulgowy

Karta Młodego Warszawiaka

(dzieci i młodzież w wieku szkolnym za okazaniem legitymacji szkolnej oraz hologramu np. na Warszawskiej Karcie Miejskiej uprawniającej do zniżki)

obowiązuje w soboty
i niedziele w godzinach 13:00-16:00
6,30 zł

0,16 zł / 1 min

obowiązuje w soboty
i niedziele w godzinach 13:00-16:00
10,80 zł

0,16 zł / 1 min

Bilet dla osób niepełnosprawnych(niepełnosprawni w stopniu znacznym i umiarkowanym na podstawie orzeczenia)

6,50 zł

0,16 zł / 1 min

9,00 zł

0,16 zł / 1 min

Bilet Rodzinny
(obowiązuje w Soboty i Niedziele w godzinach od 15:00 do 23:00)

Rodzic

11,00 zł

0,24 zł / 1 min

Dziecko

7,00 zł

0,16 zł / 1 min

Bilet Grupowy (dzieci i młodzież szkolna za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej w grupie min. 10 osób)

10,50 zł

0,20 zł / 1 min

Dzieci do lat 4 (tylko pod opieką osoby dorosłej) korzystają z pływalni za darmo
Nie dotyczy dzieci uczęszczających na naukę pływania (obowiązuje bilet ULGOWY)

Naliczanie czasu pobytu w strefie płatnej następuje od momentu wydania kluczyka

Do każdego Państwa wejścia doliczane jest 20 minut gratis czasu technicznego

BASEN – Karnety

Osoby posiadające karnet mają prawo wstępu na basen
w godzinach otwarcia Ośrodka, po wcześniejszym zapoznaniu się z grafikiem
i upewnieniu, że w danej chwili dostępna jest określona część basenu

Rodzaj wejścia

Cena zakupu

Ważny

Wartość 1 min oraz opłata za przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej

KARNET 60

60,00 zł

VI miesięcy

NORMALNY

0,24 zł
za minutę

(wszyscy
nie objęci ulgami)

SENIOR/
STUDENT

0,20 zł
za minutę

(studenci do 26
roku życia za okazaniem
legitymacji studenckiej, emeryci, renciści)

ULGOWY

0,16 zł
za minutę

(dzieci i młodzież ucząca się od 4 do 19 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej, niepełnosprawni)

Wejścia
poranne

( w godz.
6:00-7:00)

0,15 zł
za minutę

KARNET 100

100,00 zł

KARNET 150

145,00 zł

KARNET 200

190,00 zł

KARNET 300

280,00 zł

KARNET 500

470,00 zł

KARNET 1200

1150,00 zł

1 rok

Naliczanie czasu pobytu w strefie płatnej następuje od momentu wydania kluczyka

Do każdego Państwa wejścia doliczane jest 20 minut gratis czasu technicznego

BASEN – zajęcia zorganizowane

RODZAJ USŁUGI

WYSZCZEGÓLNIENIE USŁUG

CENA

AQUA AEROBIK

Wejście jednorazowe

30 zł

Karnet 12 wejść

252 zł 

BASEN – Nauka pływania

RODZAJ USŁUGI

WYSZCZEGÓLNIENIE USŁUG

CENA

Nauka pływania zajęcia grupowe

Wejście jednorazowe

30 zł

Karnet 12 wejść

300 zł

WSZELKICH INFORMACJI W SPRAWIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNEJ NAUKI PŁYWANIA UDZIELI INSTRUKTOR, DO KTÓREGO PAŃSTWO ZADZWONICIE.
KONTAKT DO INSTRUKTORÓW ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE Nauka pływania.