Regulamin korzystania z Saunarium → Pobierz 
(aktualne limity osób są zawarte w wytycznych sanitarynych dla saunarium)

Regulamin Odnowy BiologicznejPobierz 

Wytyczne sanitarne Odnowy Biologicznej → Pobierz