Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego, działającego na podstawie Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/1454/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz.

Przedmiotem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz jest.:

Misja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz:
Dysponując bazą sportową, łączymy sport z kulturą i edukacją promując wśród mieszkańców Dzielnicy oraz Warszawy styl życia, oparty na radości z uprawiania sportu.

Naszą misję realizujemy poprzez:

Wizja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz:
Nieustannie pracujemy nad tym, aby stać się nowoczesnym i popularnym kompleksem obiektów sportowych w Warszawie, dostawcą wszechstronnych usług sportowo – rekreacyjnych. Pragniemy być kreatorem nowatorskich form aktywności fizycznej i spędzania wolnego czasu.

Accessibility Toolbar