Paweł Młynarczyk
– Absolwent AWF w Warszawie,
– Instruktor pływania od 2005 roku,
– Ratownik WOPR,
– Instruktor w Szkole Pływania OSiR Żoliborz
tel. 501 717 722