Olga Kamińska

– Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

– Instruktor w Szkole Pływania OSiR Żoliborz

– Ratownik WOPR

– Instruktor pływania od 2014 r. (Akademia Wychowania Fizycznego)

– Instruktor Narciarstwa Zjazdowego

– Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej

Tel. 537 099 522