Olga Kamińska
– Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie,
– Instruktor w Szkole Pływania OSiR Żoliborz,
– Ratownik WOPR,
– Instruktor pływania od 2014 r. (Akademia Wychowania Fizycznego),
– Instruktor Narciarstwa Zjazdowego,
– Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej
tel. 537 099 522