Karolina Dąbrowska
– Absolwentka AWF w Warszawie,
– Ratownik WOPR,
– Instruktor pływania od 2009 roku (Polska Akademia Sportu),
– Trener osobisty (Polska Akademia Sportu),
– Instruktor Narciarstwa Zjazdowego,
– Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej
tel. 509 469 108