Jakub Stępniak
– Instruktor pływania,
– Instruktor w Szkole Pływania OSiR Żoliborz,
– Ratownik WOPR
tel. 607 813 784