Iga Kuśmierz 

– Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

– Instruktor w szkole OSiR Żoliborz

– Instruktor Pływania od 2018 roku

– Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej

– Instruktor rekreacji ruchowej: Fitness – nowoczesne formy gimnastyki

– Ratownik WOPR

 Tel. 791 562 599