Anna Lachowska

– Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

– Instruktor pływania od 2018 roku

– Instruktor w szkole pływania OSiR Żoliborz

– Instruktor rekreacji ruchowej: Fitness – nowoczesne formy gimnastyki

– Ratownik WOPR

 Tel. 691 228 139