Aliaksandr Samasiuk

– Magister Wychowania Fizycznego

– Instruktor Pływania

– Ratownik WOPR

– Saunamistrz

Instruktor prowadzący zajęcia również w języku rosyjskim

Tel. 733 787 691