Paweł Młynarczyk

– Absolwent AWF w Warszawie

– Instruktor pływania od 2005 roku

– Ratownik WOPR

– Instruktor w Szkole Pływania OSiR Żoliborz 

Tel. 501 717 722