Rafał Jach

– Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego

   w Katowicach.

– Instruktor pływania.

– Instruktor gimnastyki korekcyjnej.

– Długoletni nauczyciel WF i   ratownik WOPR.

Tel. 660 445 749