Rafał Jach

– Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego

   w Katowicach

– Instruktor pływania

– Instruktor gimnastyki korekcyjnej

– Długoletni nauczyciel WF i   ratownik WOPR

Tel. 660 445 749