Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa i ochronę dzieci przed krzywdzeniem powstały zalecenia dotyczące bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ich ochrona przed krzywdzeniem jest bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez jednostki/placówki lub w ramach innej działalności, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę w tym obszarze i uwzględnić proponowanie zalecenia w programach, regulaminach i codziennej praktyce.

Jeśli zauważysz niepokojące zachowania u dziecka, reaguj!

Zadzwoń bezpłatnie:

  • Centrum Dziecka i Rodziny – tel. 22 616 16 69
  • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – tel. 800 100 100
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12
  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111
  • Poradnia telefoniczna “Niebieska linia”  – tel. 116 123
  • Numer alarmowy – tel. 112

Zapraszamy do zapoznania się z zaleceniami zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży:

Zalecenia zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą – dostępne cyfrowo

Zasady bezpiecznych relacji kadry OSiR Żoliborz z dziećmi i młodzieżą