Jak co roku w okresie ferii zimowych ruszamy z akcją „Zima w Mieście 2023”, w tym okresie dzieci oraz młodzież szkolna uczący się w Warszawie będą mogły nieodpłatnie skorzystać z naszej pływalni oraz lodowiska.
Czas trwania akcji: 13 – 24 lutego 2023 r. (od poniedziałku do piątku).
Przypominamy o obowiązku posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz wypełnionego przez opiekunów oświadczenia. Dzieci do 13 r.ż. mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
Regulamin Zima w mieście lodowisko 2023
Regulamin Zima w mieście pływalnia 2023
Oświadczenie opiekuna