PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO
Podstawowe informacje:

👉 praca zmianowa 12 h dzień i noc

👉 utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach OSiR

👉 prace porządkowe na zewnętrznym terenie OSiR

👉 pobieranie i wydawanie odzieży oraz obuwia osobom uprawnionym do ich odbioru

👉 wykształcenie minimum podstawowe

KONSERWATOR

👉 praca zmianowa 12 h dzień i noc

👉 nadzorowanie i obsługa urządzeń technologicznych związanych z funkcjonowaniem pływalni

👉 nadzór i obsługa central klimatyzacji i wentylacji

👉 nadzorowanie pracy instalacji sanitarnych

👉 usuwanie drobnych usterek powstających na skutek zużycia lub zniszczenia elementów instalacji uzdatniania wody basenowej

👉 wykształcenie minimum zawodowe zasadnicze

Kontakt: tel. 22 832 45 50, sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl lub osobiście w sekretariacie Ośrodka.