Zapraszamy do udziału w XXII Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy 2021 roku!
Na Państwa głosy czekają następujące kategorie:
🏆 Najpopularniejszy Sportowiec Roku
🏆 Sportowa Impreza Roku
Głos można oddać na stronie sport.um.warszawa.pl/plebiscyt do 13 lutego włącznie.
Głosowanie polega na oddaniu po jednym głosie na sportowca i imprezę roku. Zwycięzcą zostaje kandydat z największą liczbą głosów i otrzymuje tytuł Najpopularniejszego Sportowca roku 2021 lub Imprezy roku 2021. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Plebiscytu oraz w mediach społecznościowych Miasta. Na głosujących czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd m.st. Warszawy.