Pobierz → Badania wody – styczeń
       Pobierz → Badania wody marzec 1
        Pobierz → Badania wody marzec 2
        Pobierz → Badania wody marzec 3
         Pobierz → Badania wody kwiecień 1
          Pobierz → Badania wody kwiecień 2
          Pobierz → Badania wody kwiecień 3
  Pobierz → Badania wody maj 1
   Pobierz → Badania wody maj 2
   Pobierz → Badania wody maj 3
          Pobierz → Badania wody czerwiec 1
           Pobierz → Badania wody czerwiec 2
           Pobierz → Badania wody czerwiec 3
      Pobierz → Badania wody lipiec 1
      Pobierz → Badania wody lipiec 2
         Pobierz → Badania wody sierpień 1
          Pobierz → Badania wody sierpień 2
          Pobierz → Badania wody sierpień 3
                                          Pobierz → SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 493329/21/WAW
                                          Pobierz → SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 493330/21/WAW
                                        Pobierz → SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 518713/21/WAW
          Pobierz → Badania wody wrzesień 1
           Pobierz → Badania wody wrzesień 2
              Pobierz → Badania wody październik 1
              Pobierz → Badania wody październik 2