Zalecenia sanitarne dotyczące otwarcia obiektów sportowych

Od 14 maja (czwartek) Warszawa udostępnia otwarte obiekty sportowe. Znów będzie można korzystać m.in. ze stadionów i boisk, ale użytkownicy obiektów zobowiązani będą do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.