W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI BASENOWEJ W CELU PROWADZENIA GRUPOWYCH ZAJĘĆ DLA NIEMOWLĄT OD 3 M-CA ŻYCIA ORAZ ZAJĘĆ NAUCZANIA PŁYWANIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – ZADANIE 3 ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA Z POLSKĄ AKADEMIĄ AKTYWNEGO ROZWOJU.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ogłasza konkurs ofert na:

najem powierzchni basenowej w celu prowadzenia grupowych zajęć dla niemowląt od 3 m-ca życia oraz zajęć nauczania pływania dla dzieci w wieku przedszkolnym – zadanie 3

Data publikacji: 12.12.2019 r.

Termin składnia ofert: 19.12.2019 r. do godz. 10:00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie konkursu ofert

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 – FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ

Załącznik nr 3 – WYKAZ OSÓB

Załącznik nr 4 – WZÓR UMOWY