Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przedstawia wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:

Wykaz nieruchomości

Załącznik 1 – wniosek o dzierżawę nieruchomości