Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ogłasza konkurs ofert na:

grupowe zajęcia dla niemowląt od 3 m-ca życia oraz zajęcia nauczania pływania dla dzieci w wieku przedszkolnym – Zadanie 3 

Data publikacji: 20.11.2019 r. 

Termin składnia ofert: 29.11.2019r. do godz. 10:00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie konkursu ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu – zadanie 3

Nowy konkurs zostanie ogłoszony do dnia 11 grudnia 2019.