Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ogłasza konkurs ofert na: 

grupowe zajęcia nauczania i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – Zadanie 1

Data publikacji: 20.11.2019 r.

Termin składnia ofert: 29.11.2019 r. do godz. 10:00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie konkursu ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu – zadanie 1

Nowy konkurs zostanie ogłoszony do dnia 11 grudnia 2019.