Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ogłasza konkurs na:

grupowe zajęcia nauczania i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – Zadanie 2

Data publikacji: 20.11.2019 r. 

Termin składnia ofert: 29.11.2019 r do godz. 10:00

Dokumenty do pobrania: 

Ogłoszenie konkursu ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu – zadanie 2

Nowy konkurs zostanie ogłoszony do dnia 11 grudnia 2019.