II GP REGULAMIN ZAWODÓW 2019

III TURA II GP FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

III TURA II GP OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA

III TURA II GP OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KLAUZULA

ZAŁĄCZNIK NR 2 – III tura – PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

WYNIKI: Klasyfikacja Generalna po I i II Turze 2019