PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2017 ROKU.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa ogłasza

konkurs ofert na zajęcia nauczania i doskonalenia pływania

ZADANIE 1 – grupowe zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

Data zamieszczenia ogłoszenia: 23.06.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Tygodniowe wyliczenie wartości ofert

3.Projekt umowy

4.Formularz oferty

5.Regulamin pływalni

6.Regulamin zjeżdżalni

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa ogłasza

konkurs ofert na zajęcia nauczania i doskonalenia pływania

ZADANIE 2 – grupowe zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

Data zamieszczenia ogłoszenia: 23.06.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Tygodniowe wyliczenie wartości ofert

3.Projekt umowy

4.Formularz oferty

5.Regulamin pływalni

6.Regulamin zjeżdżalni

 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa ogłasza

konkurs ofert na zajęcia nauczania i doskonalenia pływania

 grupowe zajęcia dla niemowlaków i dzieci w wieku przedszkolnym

Data zamieszczenia ogłoszenia: 23.06.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Tygodniowe wyliczenie wartości ofert

3.Projekt umowy

4.Formularz oferty

5.Regulamin pływalni

6.Regulamin zjeżdżalni

 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego poprzez zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.04.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Opis przedmioty zamówienia – zał. nr 1

4. Najważniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy (istotne postanowienia umowy)- zał. nr 2

5. Formularz oferty – zał. nr 3

6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4

7. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – zał. nr 5

8. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

9. Informacja dotycząca grupy kapitałowej – ZP-3/OSIR/2017

10. Informacja z otwarcia ofert

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

 

 

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego poprzez zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.04.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Opis przedmioty zamówienia – zał. nr 1

4. Najważniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy (istotne postanowienia umowy)- zał. nr 2

5. Formularz oferty – zał. nr 3

6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4

7. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – zał. nr 5

8. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

9. Informacja dotycząca grupy kapitałowej – ZP-2/OSIR/2017

10. Informacja z otwarcia ofert

11. Informacja o unieważnieniu postępowania