PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2017 ROKU.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

„Grupowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – ZADANIE 1”

prowadzone na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.08.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1 – Tygodniowe wyliczenie wartości oferty – ZADANIE 1

3. Załącznik nr 2 -Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w KONKURSIE

7. Regulamin pływalni

8. Regulamin zjeżdżalni

9. Sprostowanie omyłki pisarskiej

10. Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

„Grupowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – ZADANIE 2”

prowadzone na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.08.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1 – Tygodniowe wyliczenie wartości oferty – ZADANIE 2

3. Załącznik nr 2 -Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w KONKURSIE

7. Regulamin pływalni

8. Regulamin zjeżdżalni

9. Sprostowanie omyłki pisarskiej

10. Informacja z otwarcia ofert

 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

wynajem lokalu usługowego na terenie budynku

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.08.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Regulamin konkursu ofert

3. Załącznik nr 1 – Formularz konkursowy

4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie Ofert

5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

6. Informacja z otwarcia kopert

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

wynajem lokalu usługowo-biurowego na terenie budynku

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.08.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Regulamin konkursu ofert

3. Załącznik nr 1 – Formularz konkursowy

4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie Ofert

5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

6. Informacja z otwarcia kopert

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty