PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2017 ROKU.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

„Indywidualne zajęcia nauczania i doskonalenia pływania – ZADANIE 1”

prowadzone na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1

Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.09.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 2 -Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w KONKURSIE

5. Regulamin pływalni

6. Regulamin zjeżdżalni

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

„Indywidualne zajęcia nauczania i doskonalenia pływania – ZADANIE 2”

prowadzone na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1

Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.09.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 2 -Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w KONKURSIE

5. Regulamin pływalni

6. Regulamin zjeżdżalni

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa

ogłasza konkurs ofert na

„Indywidualne zajęcia nauczania i doskonalenia pływania – ZADANIE 3”

prowadzone na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1

Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.09.2017

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 2 -Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w KONKURSIE

5. Regulamin pływalni

6. Regulamin zjeżdżalni