Wyniki badania wody grudzień 2018
 Wyniki badania wody styczeń 2019
Wyniki badań wody styczeń c.d.